Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Jovi Eğitmen Eğitimi Programı

Eğitmen Eğitimi Programı; öncelikle genel bilgilerin paylaşımıyla başlayıp daha sonra uyguluma atölyesi olarak devam etmektedir. 60 ile 90 dakika arasında süren atölye çalışmasında pekçok pratik
uygulama ve teknik öğretilmektedir. Jovi’nin Eğitmen Eğitimi Programı bir sosyal sorumluluk projedir ve herhangi bir sebeple ücretlendirilmemektedir. Program ilk olarak İstanbul’da başlatılmış daha sonra Türkiye geneline yayılmıştır.

Eğitmen Eğitimi Programına katılmak isteyen; anaokulu, ilköğretim okulu ve liseler şirketimizle irtibata geçerek, programı kendi okullarında uygulamak üzere ekibimizi davet etmektedirler. Atölye programı için oluşturulması gereken şartlar; masalar, sandalyeler ve sudan oluşmaktadır.Uzman eğitmenimiz pano üzerindeki uygulama örnekleriyle katılımcıları bilgilendirmekte ve uygulama kutularındaki ürünlerle malzemeri tanıyıp kullanım olanaklarını anlatmaktadır.

 

 

Eğitmen Eğitimi Programının İçeriği:

 • Kuruboya ve keçeli kalemlerin denenmesi.
 • Yumuşak pastel ve mum boyaların hangi aktivitelerde avantajlar sağlıdığının bilgisinin verilmesi ve denenmesi.
 • Guaj boyalar ve guaj serisindeki metalik boyaların kullanım avantajları, özellikleri ve ekonomik olma sebeplerinin anlatımı ve  pano üzerinde denenmesi.
 • Simli boyaların özellikleri, kullanım alanları, sağlık açısından öneminin pano üzerinden incelenmesi ve denenmesi.
 • Guaj serisinden bulunan Jovi décor boyasının her türlü yüzeyde kullanım örnekleri ve her yaş grubuna uygun pratik uygulama tekniklerinin anlatımı.
 • Jovi sulu boyalarını denerken suluboya tekniklerinin öğretilmesi.
 • Seramik serisiyle heykel yapma aşamalarının anlatımı ve üç yaş üzeri çocukların uygulayabileceği çok özel tekniklerin öğretilmesi.
 • Seramik serisinin özel ürünleri olan; pat color, patwood, patmache ürünlerinin kullanım kolaylıkları, çeşitliliği ve sağladığı avantajlarının anlatımı.(Seramik serisi havayla kuruma özelliğine sahiptir.Çabuk kurumasını istiyorsak uygun derecelerde fırınlayabiliriz. Uygun ısısal değerler,  web sitemizde ve katologlarımızda bulunmaktadır.)
 • Patcolor (renkli kil) 5 rengin karışımından tüm renklerin elde edilmesinin anlatımı yanı sıra ince detayları mükemmel bir şekilde elde edilerek; takı ve aksesuarların nasıl tasarlanacağının anlatımı ve örneklenmesi. (Hobi çalışmalarında yetişkinlerin de kullandığı bir ürün ve ele bulaşmayan özelliği her ortamda zevkli çalışmalar yapabilmeye olanak sağlıyor.)
 • Patwood (Ağaç Hamuru), naturel ağaç dokusu elde edilebilen bu ürünün; resim, maket, seramik ve heykel çalışmalarında ki avantajlarının, kullanım kolaylıklarının anlatımı.(Ağaç hamuruyla maketler kaplanıp, rölyef çalışmaları yapabildiği gibi doğal seramik etkisinde dokular da elde edebilebiliyor. Hobi çalışmalarında yetişkinlerin de kullandığı bu ürün, ele bulaşmama özelliğiyle her ortamda zevkli çalışmalar yapabilme olanağı sağlıyor.)
 • Pat mache(Kağıt Hamuru), kullanımı kolay ve zevkli olan bu ürün ile maske yapımının inceliklerini ve tekniklerinin anlatımı.  (Pat mache kağıt menşeğili olduğu için üzerinde her türlü boya ve uygulama yapılabiliyor.)
 • Plastilina (kurumayan oyun hamuru), gerek kurumama özelliği gerekse zengin renk çeşitliliğinin ne tür avantajlar sağladığı, seramik ve heykel tekniklerinin çocuklara bu ürün ile nasıl öğretilebileceği, renk karışımları ve yağlıboya tekniğinin anlatımı ve uygulama örnekleri.
 • Blandiver oyun hamuru, yumuşak oyun hamurunun özellikleri kullanım çeşitliliği ve açıkta kaldığında kuruduysa nasıl ve hangi yöntemlerle ilk haline dönüştürebileceğinin anlatımı.
 • Seramik serisinin ayrı ayrı avantajlarını; maket, seramik, rölyef yada heykel çalışmasında hepsinin birlikte kullanılmasının planlanması ve hangi teknikler yapılabileceğinin pano üzerinden denenmesi.

Eğitmen Eğitimi Programı, yukarıda ana hatları yer alan bilgilerin paylaşılarak ürünlerin denendiği  90 dakikalık bir atölye eğitimidir. Seramik serisi ve teknikleri programının ana omurgasını oluşturmaktadır. Eğitim sırasında katılımcılardan gelen soru ve önermeler programı zenginleştirmektedir.

Bu program, Jovi Türkiye için Alev Cınbarcı tarafından tasarlanarak, eğitim alanında sosyal proje olarak uygulanmaktadır. Alev Cınbarcı, Yaratıcı Drama +Plastik sanatlar tasarımcısı ve uygulayıcısıdır.Plastik sanatlarla öğrenme yöntemleri adı altında eğitmenler ve uzmanlar için ikinci bir program daha geliştirmiştir.

Çocuk Aklı ile birlikte pekçok sosyal projede Sanat yönetmeni olarak görev alan Cınbarcı, kendi atölyesinde resim heykel çalışmalarına da devam etmektedir.